ร้านยาเอบีซี ฟาร์มาซี สุขุวิทซอย 3 เป็นร้านยาที่ได้รับการอนุญาติให้ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย1)จากคณะกรรมการอาหารและยา เปิดทำการทุกวันและให้บริการโดยเภสัชกร ตลอดเวลาทำการ

ร้านยาเอบีซี ฟาร์มาซี เป็นหน่วยรักษาพยาบาลปฐมภูมิที่ใกล้ชิดแหล่งชุมชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น “ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน” เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น (common illness) นอกจากนี้ ร้านยาเอบีซี ฟาร์มาซี ยังเป็นแหล่งที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง การแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม

 

บริการหลักของร้านยาเอบีซี ฟาร์มาซี ได้แก่

  • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยา วิตามิน สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักวิชาการ
  • จ่ายยาตามใบแพทย์ และให้บริการรีฟิว (Refill)ยา สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  • วินิจฉัยอาการเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยในรายที่มีอาการรุนแรง
  • ให้บริการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และคำนวณค่า BMI ให้ผู้ป่วย
  • ส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยที่มีอาการรุงแรง

 

ร้านยาเอบีซี ฟาร์มาซี ให้บริการด้วยความใส่ใจ บริการด้วยรอยยิ้ม แวะเข้ามาปรึกษากับเภสัชกร ประจำร้านตลอดเวลาทำการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!!!